• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar multiplikatorer med MPC

  I ekonomi beskriver begreppen marginell benägenhet att konsumera
  (MPC) och marginell benägenhet att spara
  (MPS) konsumentbeteende med avseende på deras inkomst . MPC är förhållandet mellan förändringen i det belopp en person spenderar till förändringen i den personens totala inkomst, medan MPS är samma förhållande med besparingar som räntemetoden. Eftersom människor antingen spenderar eller inte spenderar (det vill säga spara) den inkomst de tjänar, är summan av MPC och MPS alltid lika med 1.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  En högre MPC resulterar i en högre multiplikator och därmed en större ökning av BNP. Kort sagt, fler utgifter resulterar i mer nationell inkomst.
  Investeringsmultiplikatorn

  Detta förhållande ger upphov till något som kallas investeringsmultiplikatorn
  . Detta bygger på idén om en positiv återkopplingsslinga, där en ökning av de genomsnittliga konsumentutgifterna i slutändan leder till en ökning av de nationella inkomsterna större än det ursprungliga beloppet som spenderades vid en viss MPC. Förhållandet är:

  Multiplikator \u003d 1 ÷ (1 - MPC)

  Detta förhållande kan användas för att beräkna hur mycket en lands bruttonationalprodukt (BNP) kommer att öka över tiden vid en given MPC , förutsatt att alla andra BNP-faktorer förblir konstanta.

  Antar till exempel att en nationens BNP är 250 miljoner dollar och dess MPC är 0,80. Vad blir den nya BNP om de totala utgifterna ökar med 10 miljoner dollar?
  Steg 1: Beräkna multiplikatorn

  I detta fall är 1 ÷ (1 - MPC) \u003d 1 ÷ (1 - 0,80) \u003d 1 ÷ (0,2) \u003d 5.
  Steg 2: Beräkna ökningen av utgifterna

  Eftersom den första ökningen av utgifterna är $ 10 miljoner och multiplikatorn är 5 är detta helt enkelt:

  ( 5) (10 miljoner dollar) \u003d 50 miljoner dollar. - Steg 3: Lägg till ökningen till den ursprungliga BNP.

  Eftersom den nationella ursprungliga BNP ges som 250 miljoner dollar är svaret:

  $ 250 miljoner + $ 50 miljoner \u003d $ 300 miljoner

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com