• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  DC Generator Vs. Generator

  Generatorer och generatorer är de främsta metoderna för att producera elektrisk kraft. Generatorer skapar likström (DC) och växelströmsgeneratorer skapar växelström (AC). Under de första dagarna av bilar hade bilen likströmsgeneratorer; dessa har helt ersatts av växelströmsgeneratorer i moderna fordon. På samma sätt, i de tidiga dagarna av kommersiell kraftproduktion, uppstod en strid mellan dagens tekniska guider mellan DC och AC för dominans - en strid som AC vann. Men medan växelströmsgeneratorer har varit de stora vinnarna, har generatorer fortfarande sina användningsområden.

  TL; DR (för länge; läste inte). mekanisk enkelhet ger det en fördel i fordon och kommersiella elektriska kraftverk.
  DC Generator Design |

  När det gäller design är en DC-generator den enklare av de två. I själva verket kan en likströmsgenerator användas som en likströmsmotor genom att tillföra kraft till axeln, medan det motsatta också är sant - vänd axeln på en likströmsmotor, så kommer den att fungera som en generator. Detta är en av de största fördelarna med en generator: Den kommer att producera kraft enbart genom mekanisk rörelse. Så länge du vrider axeln, kommer generatorn att producera elektricitet.
  AC Generator Design |

  AC-växelströmsgeneratorer är mer komplexa elektriskt eftersom de måste konvertera växelström till DC och detta kräver extra kretsar. Teoretiskt kan en växelströmsgenerator fungera som en växelströmsmotor, men det kommer inte att vara en mycket bra motor. Men en generator genererar en stor mängd el och ger vanligtvis tillräckligt med el för att driva alla enheter på en bil utan att beskatta batteriet alls.
  Strömgenerering

  Generatorn är exakt motsatsen till generatorn. . I generatorn snurrar en lindning av ledningar inuti ett magnetfält för att skapa en ström. I en alternator spinns ett magnetfält inuti en lindning av ledningar. Effektiviteten är på dynamoens sida, eftersom trådlindningen är den största och tyngsta delen av båda enheterna, så generatorn roterar den lättaste delen. Det betyder att generatorn kan arbeta med högre hastighet och producera mer kraft vid lägre hastigheter.
  Ringar och borstar.

  Generatorer tenderar att vara mer tillförlitliga än generatorer, till stor del på grund av skillnaden i hur de vardera använder ringar och borstar. DC-generatorer använder delade ringar, vilket gör att borstarna sliter snabbare; borstarna gnuggar mot brottet i ringen. En växelströmsgenerator använder solida ringar som upplever mindre slitage.
  Steg upp eller ner |

  När du går bortom bilar till kommersiell kraftproduktion blir AC den stora vinnaren. Transformatorer arbetar endast med AC. På grund av detta kan en transformator enkelt stiga upp eller stänga ner spänningen från en generator. När spänningen trappas upp är det mycket lättare att skicka den långa sträckor över kraftledningar med god verkningsgrad och sedan stänga av den igen för användning i ditt hem.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com