• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilka är några exempel på rörelselagen?

  Att spela hockey, köra bil och till och med bara ta en promenad är alla vardagliga exempel på Newtons rörelseregler. De tre huvudlagarna sammanställdes 1687 av den engelska matematikern Isaac Newton och beskriver krafter och rörelser för föremål på jorden och i hela universum. Efter att ha observerat rörelsen från solen, stjärnorna och planeterna, trodde den grekiska filosofen Aristoteles och senare Ptolemaios att jorden var centrum i universum. På 1500-talets Europa utmanade den polska matematikern Nicolas Copernicus denna teori och placerade solen i solsystemets centrum med planeter som kretsar runt den. Följande århundrade beskrev den tyska fysikern Johannes Kepler planets elliptiska banor, och den italienska matematikern och astronomen Galileo Galilei genomförde experiment för att studera projektilernas rörelser. Isaac Newton syntetiserade detta arbete i en matematisk analys och introducerade begreppet kraft och hans tre rörelseregler.
  First Law: Inertia

  Newtons första lag, även kallad tröghetslagen, säger att ett objekt förblir i vila eller fortsätter i enhetlig rörelse såvida det inte tvingas ändras genom en extern kraft. Objektets tendens att stanna i vila eller upprätthålla en konstant hastighet kallas tröghet och dess motstånd mot avvikelse från tröghet varierar med dess massa. Det kräver fysiska ansträngningar - en kraft - för att övervinna tröghet för en person att gå ur sängen på morgonen. En cykel eller bil fortsätter att röra sig om inte åkaren eller föraren tillämpar en friktionskraft genom bromsarna för att stoppa den. En förare eller passagerare i en rörlig bil som inte bär bilbältet kastas framåt när bilen plötsligt stannar för att han förblir i rörelse. Ett fastsatt säkerhetsbälte ger en begränsande kraft på passagerarens eller förarens rörelse. - och kraften som verkar på den. Denna kraft är lika med objektets massa multiplicerad med dess acceleration. Det krävs en mindre extra kraft för att driva en liten yacht till havs än att driva en supertanker eftersom den senare har en större massa än den förra.
  Tredje lag: handling och reaktion

  Newtons tredje lag säger att är inga isolerade krafter. För varje kraft som existerar verkar en av samma storlek och motsatt riktning mot den: handling och reaktion. Till exempel utövar en boll som kastas på marken en nedåtriktad kraft; som svar utövar marken en uppåtkraft på bollen och den studsar. En person kan inte gå på marken utan markens friktionskraft. När han tar ett steg framåt utövar han en bakåtkraft på marken. Marken svarar genom att utöva en friktionskraft i motsatt riktning så att vandraren kan gå framåt när han tar ytterligare ett steg med sitt andra ben.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com