• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur man beräknar kylhastighet

  Att känna till kylhastigheten för ett objekt är ett användbart verktyg i alla vetenskapliga experiment. Processen kan vara tidskrävande, men ju mer exakta data som tas, desto mer exakta blir dina resultat. Grafning av kylningshastigheten på grafpapper kan också hjälpa dig att visualisera och förklara processen.

   Spela in rumstemperaturen för det objekt som du hittar kylningshastigheten för.

   Värme objektet avsevärt, ungefär dubbelt rumstemperaturen om möjligt.

   Spela in temperaturen omedelbart efter att värmekällan har tagits bort.

   Ta temperaturen på objektet varje minut och registrera temperaturen varje gång. Fortsätt att skriva ner temperaturerna tills objektet har svalnat till startrumstemperaturen.

   Konstruera en graf på grafpapperet med hjälp av resultaten. Plottemperatur kontra tid på X- och Y-axeln.

   Plotta resultaten på diagrammet och rita en kylningshastighetskurva genom att ansluta dina punkter.

   Beräkna kylningshastigheten genom att dela varje temperaturdata peka med motsvarande tidsdatapunkt, genomsnitt sedan alla dina svar för att uppnå en kylningshastighet. Med andra ord kommer förändringen i temperaturen dividerat med tidens förändring att ge dig en genomsnittlig temperaturhastighetsändring.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com