• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är noll sluttning?

  Lutning är en viktig del av linjära ekvationer, och avslöjar inte bara hur brant en linje är utan också vilken riktning den rör sig. Linjer med en positiv lutning rör sig upp och till höger på en graf, medan linjer med en negativ lutning går ner och till höger. Det finns dock tillfällen då en linje varken har en positiv eller negativ lutning; i dessa fall hänvisas linjen ibland till att ha "noll" lutning. Vad betyder detta dock? I huvudsak betyder det att linjen bara rör sig i en riktning på diagrammet istället för att röra sig längs både x- och y-axeln.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  En linje med noll sluttning förblir parallell med x-axeln. Om linjen är parallell med y-axeln istället kallas lutningen vanligtvis som "oändlig" eller "odefinierad." mängden som den rör sig upp eller ner på en graf när den rör sig från punkt till punkt) dividerat med dess körning (mängden som den reser från vänster till höger mellan samma två punkter). Om linjens lutning inte rör sig upp eller ner, slutar sluttningen dock noll dividerad med linjens gång. Eftersom noll dividerat med valfritt antal fortfarande är noll, slutar den totala lutningen på linjen att vara noll själv. Detta innebär att linjen inte har någon lutning, och i stället visas som en rak linje utan positiv eller negativ förskjutning oavsett hur långt du följer den i någon riktning.
  Grafning Zero-Slope Lines

  Zero-lope linjer är lätta att grafera på ett tvådimensionellt plan. Genom att använda den linjära standardekvationen för y \u003d mx + b kan du eliminera x helt när lutningen har matats in i ekvationen eftersom den blir y \u003d 0x + b, och allt multiplicerat med noll är noll själv. Detta ger dig y \u003d b, vilket innebär att hela linjen definieras av den punkt där den korsar y-axeln. När du har definierat y-skärningen, rita en rak linje som är horisontell mot x-axeln och som korsar y-axeln vid rätt punkt.

  Antag som ett exempel att du har en linje med noll lutning som korsar y-axeln vid punkten (0,6). När du sätter lutningen och y-skärningen in i den linjära ekvationen, slutar du med y \u003d 0x + 6, som sedan kan förenklas till y \u003d 6. För att grafera detta, placera 6 på y-axeln och rita en horisontell linje över grafen vid den punkten.
  Odefinierade eller "oändliga" sluttningar.

  Liknar begreppet nolllutningslinjer är linjen "odefinierad" eller "oändlig". Dessa linjer korsar inte alls y-axeln; istället korsar de x-axeln på en enda punkt och förblir parallella med y-axeln längs hela deras längd. Precis som nolllutningslinjer inte har stigning, har odefinierade linjer ingen körning; de reser inte från vänster till höger alls. Det är faktiskt varför de kallas "odefinierade", eftersom de försöker skriva in dem i sluttningsekvationen resulterar i delning med noll (eftersom körning är nämnaren i sluttningsformeln). Eftersom du inte kan dela med noll sitter du kvar med en lutning som inte har någon definition.
  Grafering av odefinierade sluttningar

  Det kan tyckas konstigt att tänka på att skapa en odefinierad sluttning. När allt kommer omkring, om det inte finns någon definition, vad är det att grafera? Från praktisk synvinkel är emellertid en linje med en odefinierad lutning helt enkelt en linje som rör sig upp och ner i diagrammet parallellt med y-axeln. För att diagram en av dessa rader, hitta x-skärningen och rita en rak vertikal linje. Det finns inget y-avlyssning eftersom linjen aldrig korsar y-axeln.

  Om du tar det föregående exemplet på en lutningsfri linje och ändrar avlyssningspunkten till (6,0) istället faller den linjära standardekvationen isär det finns ingen lutning och inget fånga till graf från. Istället definierar du linjen genom dess x-avlyssningsvärde och diagram den som x \u003d 6. Detta skapar en vertikal linje som korsar x-axeln vid 6 och inte korsar y-axeln alls.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com