• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Intressanta fakta om växtceller

  Växter tillverkar sin egen mat, vilket gör dem unika bland levande organismer. Plants celler är utformade för att stödja funktionen av livsmedelsproduktion.

  Egenskaper

  Strukturen hos en växtcell liknar djurcellsstruktur med tre signifikanta skillnader. Planta celler har en styv cellvägg, kloroplaster och en vakuol.

  Funktion

  De styva cellväggarna ger växten en definierad form och förhindrar att cellerna förstoras med vattenintag. Vakuolen upprätthåller styvhet i växten och är lagringskärlet för cellens avfall. Kloroplaster är organellerna (miniorganen) i cellen där fotosyntes äger rum.

  Fakta

  Växter tillverkar sin mat genom fotosyntesprocessen, där energi som skördas från solen används, av växten, för att omvandla vatten och koldioxid till socker och kolhydrater.

  Betydelse

  Socker och kolhydrater är bränslet för cellerna i levande organismer. Utan de specialiserade strukturerna i växtcellen skulle växterna inte ha någon form eller skulle de tillverka mat.

  Rolig fakta

  En växt kommer att använda ungefär en sjätte av den energi som den skördar från sol för sig själv. Den återstående skördad energi lagras i glukos tills den äts av djur eller människor.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com