• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vilka är funktionerna med mRNA &tRNA?

  Ribonukleinsyra (RNA) är en kemisk förening som finns i celler och virus. I celler kan det delas in i tre kategorier: Ribosomal (rRNA), Messenger (mRNA) och Transfer (tRNA). Samtidigt som alla tre typerna av RNA finns i ribosomer, proteinfabrikerna i celler, fokuserar den här artikeln på de två senare, som inte bara finns i ribosomer, utan finns fritt i cellkärnan (i celler som har kärnor) och i cytoplasma, huvudcellfacket mellan kärnan och cellmembranet. De tre typerna av RNA fungerar emellertid tillsammans.
  Vad är RNA?

  mRNA och tRNA finns i kedjor som består av byggstenar som kallas RNA-nukleotider. Var och en av dessa byggande nukleotider består av ett socker som kallas ribos, en högenergisk kemisk grupp, kallad fosfat, och en av fyra möjliga "kvävehaltiga baser" --- ringade eller dubbelringade strukturer vars bakgrund inte bara är byggd av kolatomer utan från många kväveatomer också (se figur). Nukleotider ansluter till varandra genom fosfat- och sockergrupperna, som bildar en "ryggrad" till vilken kvävebaserna är fästa, en för varje ribossocker.
  RNA: s fyra kvävebaser

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com