• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man hittar polariteten hos föreningar

  En förenings polaritet beror på hur atomerna i föreningen lockas till varandra. Denna attraktion kan skapa en skillnad i elektronegativitet om en atom eller molekyl har mer "dra" än en annan och gör molekylen polär. Dessutom kan symmetrin hos atomerna och molekylerna i föreningen också bestämma polariteten. I de flesta fall är det nödvändigt att dra antingen Lewis punktdiagram eller molekylära bindningsdiagram för att bestämma polariteten hos föreningen.

  Rita Lewis-punktdiagrammet enligt valensskalkonfigurationer.

  Titta på positionen av fria elektroner för att bestämma molekylär form.

  Beräkna molekylens elektronegativitet med hjälp av det periodiska elementets tabell.

  Tänk på styrkan hos de obligationer som finns närvarande, dvs väte -bindningar, jonbindningar, kovalenta bindningar etc.

  Hitta polariteten hos föreningen genom att antingen använda dina resultat för att rita linjer med elektronegativitetsvärden och sammanfatta alla värden eller från att känna igen en specifik symmetri från ditt tidigare arbete .

  Tips

  Symmetri kan enkelt hjälpa dig att bestämma polaritet utan att behöva beräkna elektronegativitet. Till exempel är alla linjära molekyler icke-polära medan böjda molekyler (vatten) är mycket polära.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com