• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar pH-värdet på citron Juice

  Kemikalier kan löst delas upp i två ytterligheter: syror och baser. PH-skalan mäter exakt var en kemikalie faller mellan en av dessa två ytterligheter. Skalan mäter 0 till 14; Ju lägre antal, ju mer sura en substans är. Vatten har till exempel ett pH av 7 och anses vara neutralt (varken syra eller bas). Du kan bestämma pH för en kemikalie genom att använda en pH-indikeringsremsa och kontrollera remsans färg till ett pH-diagram. För skoj, mät pH av citronsaft.

  Köp några pH-indikatorremsor. Dessa remsor säljs över Internet; De kan också hittas på hårdvaruaffärer som säljer pool- och trädgårdskemikalier.

  Skriv ut eller gör ditt eget pH-färgschema. (North Carolina State University har en tillgänglig online, se Referenser.)

  Doppa pH-indikeringsremsan i ett glas citronsaft. Vrid indikatorremsan i citronsaften i ungefär en minut.

  Vänta tills pH-indikeringsremsan ändrar färg; låt inte remsan torka helt.

  Jämför färgen på pH-indikeringsremsan till ditt pH-färgschema. Citronsaft har ett pH av 2,3; Det är en väldigt sur substans. Kontrollera ditt färgschema, pH-remsan ska vara en ringblå gul till en gyllen gul.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com