• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur orsakar förångning kylning?

  Vätska som förångas från en yta har en kylande effekt. Och olika vätskor har denna effekt i olika grad. Till exempel har gnidning av alkohol mer avdunstande kylningseffekt än vatten. Alkohol förångas jämförelsevis snabbare än vatten, så forskare klassar det som en "flyktig" vätska. Men oavsett vätska följer de alla samma princip om förångningskylning. I sitt flytande tillstånd har ämnet - vare sig det är vatten eller alkohol - ett visst värmeinnehåll, vilket är centralt i processen. Även kritiskt för detta är två av de tre grundfaserna av materien: vätska och ånga. (Den fasta fasen är naturligtvis den tredje.)

  TL; DR (för lång; har inte läst)

  TL; DR

  Förångning
  orsakar kylning eftersom processen kräver värmeenergi. Energin tas bort av molekylerna när de omvandlas från vätska till gas, och detta orsakar kylning på den ursprungliga ytan.


  Värme och förångning

  När en vätska förångas, omvandlas dess molekyler från vätskefasen till ångfasen och flyr ut från ytan. Värme driver denna process. För att molekylen ska lämna vätskeytan och rymma som ånga måste den ta med sig värmeenergi. Värmen som den tar med sig kommer från ytan från vilken den avdunstades. Eftersom molekylen tar värme med sig när den lämnar, har detta en kylande effekt på den kvarvarande ytan. Detta gör det lätt att förstå avdunstningskylning.
  Förångning och mänsklig svettning.

  Ett exempel på indunstad kylning är människans svett. Vi har porer i vår hud från vilken flytande vatten inuti vår hud flyr ut och omvandlas till vattenånga i luften. När detta händer kyls det ner vår hudyta. Detta händer nästan konstant i en eller annan grad. När vi utsätts för en miljö som är varmare än vad som är bekvämt för oss, ökar svettningsgraden eller avdunstningen. Och det följer att kyleffekten ökar. Ju fler vattenmolekyler som flyr från vätskefasen från vår hudyta och från våra porer, desto mer kylaffekt blir det. Återigen beror detta på att de flytande molekylerna, när de flyr och blir ånga, kräver värme och de tar det med sig.
  Avdunstning och växttranspiration -

  Växter gör något liknande genom en process som kallas transpiration. Planterötter "dricker" vatten från jorden och transporterar det upp genom stammen till bladen. Växtblad har strukturer som kallas stomata. Det här är i huvudsak porer som du kan tänka dig som jämförbara med porerna i vår hud.
  Funktion av transpiration -

  En av huvudfunktionerna för denna process i växter är att transportera vatten som behövs av växtvävnader i andra Men denna förångande kylningseffekt gynnar också anläggningen. Detta hindrar växten - som mycket väl kan utsättas för direkt, intensivt solljus - från överhettning. Och detta förklarar också varför, om vi kommer in i ett skogsområde, känner vi oss väldigt svalare. En del av detta beror på skuggan, men en del beror också på den avdunstande kylningseffekten från träden genom denna process av transpiration. Vind ökar förångningen. är ett bekant koncept. Den som någonsin har simt och har kommit upp ur vattnet i en lugn miljö, kontra en som är blåsig, kan intyga att det känner sig kallare i vinden. Vinden ökar avdunstningshastigheten för det flytande vattnet från vår hudyta och påskyndar mängden som omvandlas till ånga. Även under kallare förhållanden, när vi är ute och vår hud utsätts för elementen, inträffar en viss svett. När det är blåsigt sker mer avdunstande kylning från utsatt hud. Detta förklarar grunderna bakom den så kallade vindkylningsfaktorn.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com