• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar Cardinality

  Cardinality är en matematisk term som beskriver storleken på en viss uppsättning element. Ett kardinaltal representeras då som ett icke-negativt heltal som identifierar det exakta antalet element i en ändlig uppsättning. Det används ofta i matematik för att jämföra uppsättningar, eftersom två uppsättningar kanske inte är lika, men har identisk kardinalitet. Processen för att bestämma kardinalnumret för en uppsättning är mycket enkel och gäller för alla ändliga uppsättningar av element.

  Hämta en ändlig uppsättning av element. Element inom en uppsättning är inte begränsade till siffror och kan innehålla symboler och bokstäver. Antag till exempel att en uppsättning R definieras som:
  R = {a, 1, 3, 7, @}

  Räkna antalet element i uppsättningen och identifiera detta värde som kardinalnummer. Det finns fem element inom uppsättningen R; Därför är kardinalen i exemplet R är 5.

  Inse att uppsättningen av uppsättningen inte påverkar kardinaliteten. Elementen i exemplet, R, kan ordnas i vilken ordning som helst och har fortfarande samma kardinalitet av 5. Dessutom kan två uppsättningar inte vara lika men har identisk kardinalitet. Exempelvis är de uppsättningar R och S som följer inte lika men har samma kardinalitet 5:

  R = {a, 1, 3, 7, @} S = {1, 2, b, 3 , 9}

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com