• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar lyftkapacitet

  Som framgår av namnet hänvisar maskinens lyftkapacitet till den maximala vikt som den kan lyfta säkert. För optimala resultat när det gäller att använda en kran, se till att identifiera dess lyftkapacitet. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador på maskinen eller till och med allvarlig skada.

  Multiplicera stötfrekvensfaktorn med lastkapaciteten på huvudhjulet på den aktuella maskinen. Ett huvudhjul som har en lastkapacitet på 100 ton och en slagfaktor på 1,15, till exempel, skulle ha en ekvation på 100 x 1,15 = 115. Dela upp det här numret med den gemensamma faktorn 2, för i detta exempel totalt 57.5.

  Bestäm den sammanlagda vikten på vagnen och hissen på maskinen i fråga i ton och dela med den gemensamma faktorn 2. Lägg till det här numret som svaret erhållet i steg 1. Om du beräknar lyftningen kapaciteten hos en maskin vars vagn och hiss har en sammanlagd vikt på två ton, skulle ekvationen vara 57,5 ​​+ (2/2) = 58,5.

  Dela den totala vikten av maskinen i fråga med den gemensamma faktorns faktor 4 och lägg till svaret som erhållits i steg 2. För att säkerställa optimala resultat när det gäller att beräkna lyftkapaciteten, ska maskinvikten mätas i ton. Om du beräknar lyftkapaciteten hos en maskin som väger 4 ton, skulle ekvationen vara 58,5 + (4/4) = 59,5. Maskinens totala lyftkapacitet är 59,5 ton.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com