• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik

  Kemister, matematiker och forskare som kompletterar ekvationer i sin forskning anser att alla icke-siffernummer har mening eller betydelse om siffran är negativ eller positiv. Varje tal, oavsett om det är positivt eller negativt, som inte motsvarar noll representerar i huvudsak ett icke-nolltal. Men kom ihåg att noll inte betyder att det bara betyder "ingenting", eftersom ibland nollnummer har betydelse eller betydelse, beroende på deras position i numret. Till exempel betyder en bakre noll bakom ett decimaltal inget; Det förmedlar information, som numret $ 1,00 betyder en enda dollar, men ingen förändring. De efterföljande nollorna efter decimalpunkten representerar att förändring mindre än en dollar inte är närvarande i den representeringen.

  Betydande bildregler

  Kemister och matematiker anser att ledande nollor inte har någon mening eller betydelse annat än det för en platshållare, som i decimaltalet 0,25. Men de anser också noll i nummer 2.05 som meningsfull eftersom den förmedlar information om tiondepositionen. Detsamma gäller skrivning 2.501, som också innehåller information om nollpositionen i det numret. Det köljer ner till decimalpunkten.

  Om en noll är signifikant eller meningsfull styrs den av en uppsättning regler. Penn State's kemiavdelning listar följande tre regler som grundläggande villkor:

  1. "Icke-noll siffror är alltid signifikanta."
  2. "Alla nollor mellan två signifikanta siffror är signifikanta."
  3. "ENDAST noll eller efterföljande nollor i decimaldelen är ENDAST betydelsefulla."

   Kemiska avdelningen vid Columbia University expanderar på den tredje regeln genom att förtydliga "Trailing nollor i en helhet Numret med inget decimaltal är INTE signifikant. " Så en noll i 25,0 är signifikant, men en noll i 250 är inte. Utan ett decimaltal fungerar nollpunkten i den ena positionen bara som en platshållare, men i 250,0 är noll betydande i både den ena positionen och tiondepositionen.

   Betydelsen av noll

   I vardagen, när folk säger "noll, zip, zilch", säger de att de inte har något. Men i matematik, kemi och vetenskapliga noteringar och ekvationer kan noll som ett icke-siffertal ha stor betydelse, beroende på positionen i numret. Om du till exempel mäter något och mätningen var 20,00 i motsats till 20 betyder det att - eftersom nollorna visas till höger om decimalpunkten - är mätningen exakt den hundrades positionen. 20.00-numret är mer exakt än 20-siffran, eftersom 20 inte innehåller information om siffrorna i tionde och hundrapositionen.

   Exakt nummer

   Nollnummer tillåter matematiker, fysiker och i princip alla person som arbetar med ekvationer eller vetenskapliga noteringar för att använda exakta siffror som har ett oändligt antal signifikanta siffror. Till exempel, om du skulle skriva 1.000000000, är ​​dessa alla nollor som har betydelse, vilket väsentligen indikerar att dessa siffror har betydelse. Dessa siffror anger information efter decimal och faller under regel # 3. Exempelvis har siffror som har definitioner, som 1 meter = 1,00 meter = 1,0000 meter = 1,0000000000000000000 meter osv. - var och en av dessa nollor avser tiotals, hundrahundras, tusendedelar och så vidare och ger mening åt definitionen av numret. br>

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com