• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur mer inkluderande labbmöten leder till bättre vetenskap

  Vid tidpunkten för denna publikation, våra labbmöten bestod vanligtvis av en huvudutredare, 5-10 doktorander, en postdoktor, några studenter, och några besökande studenter. Kredit:Caitlin Hurd

  Ett nytt papper, publicerades nyligen i PLOS Computational Biology av ett team inklusive UMass Amherst-forskare, försöker hjälpa forskare att strukturera sina labbgruppsmöten så att de blir mer inkluderande, mer produktiva och, i sista hand, leda till bättre vetenskap.

  Ordet "vetenskapsman" kan frammana bilder av labbbelagda forskare som tenderar bubblande bägare eller bygger superdatorer, men en enorm mängd vetenskapligt arbete sker runt ett konferensbord under veckovisa gruppmöten. "Det finns gott om bra forskning som visar att mångfald och inkludering gör själva vetenskapen bättre, " säger Kadambari Devarajan, en av tidningens huvudförfattare och en doktorand i organism- och evolutionsbiologi samt miljövård. Sådan mångfald och inkludering börjar med strukturen på själva labbmötet. Kadambari och hennes kollegor utvecklade en uppsättning av tio vägledande principer som hjälper till att odla labbmiljöer som är både inkluderande och produktiva labbmiljöer, som sträcker sig från det praktiska - "Regel 2:Identifiera roller och regler" och "Regel 6:Hantera konflikter" - till det mellanmänskliga:"Regel 5:Var respektfull och utöva artighet" och "Regel 9:Var medveten om fördomar."

  Var och en av de tio reglerna kom från teamets egen arbetspraxis, finslipad av många års användning, i Toni Lyn Morellis labb, vars medlemmar kommer från länder runt om i världen och befinner sig i olika skeden av sina karriärer. Morelli (Northeast Climate Adaptation Science Center och US Geological Survey), en medförfattare till artikeln och en forskningsekolog knuten till miljövårdsavdelningen samt organism- och evolutionsbiologiprogrammet, konstaterar att även om mångfald och inkludering är av intresse långt utanför vetenskapens område, det finns inte alltid en praktisk guide att gå efter. "Hur skapar man ett mångsidigt och inkluderande labb som gör det möjligt för alla medlemmar att ta sig själva? Vilka handlingar från vecka till vecka kan förstärka känslan av gemenskap och öka en individs, och därmed hela gruppens, produktivitet?" Hon hoppas att dessa riktlinjer kan fungera som inspiration för hennes doktorander, såväl som andra labbgrupper, att bygga liknande och ännu bättre utrymmen i framtiden.

  När svar på praktiska frågor som dessa tas upp medvetet, resultatet kan bli kraftfullt och långvarigt. "Labbmöten kan vara några av de mest minnesvärda och givande ögonblicken i vår akademiska karriär, " skriver författarna, och kan bidra till att "öka mångfalden inom vetenskapen, öka den vetenskapliga kreativiteten, och underlätta problemlösning."

  Kanske starkast, tidningens författare hävdar att det som händer i labbet inte bara stannar i labbet – det krusar ut i samhället i stort. "Vetenskapen är inte isolerad från vad som händer utanför akademin, " säger Nigel Golden, medförfattare, doktorand i miljövård, och en stipendiat vid Northeast Climate Adaptation Science Center, "världen påverkar vår vetenskap, och vår vetenskap påverkar resten av världen."

  Devarajan, Morelli och Golden har också alla erkänts som ledare i ansträngningarna att diversifiera vetenskapen. Devarajan är en mottagare av organism- och evolutionsbiologiprogrammets Justice, Rättvisa, Mångfald, och Inclusion Fellowship, Morelli har mottagit avdelningen för miljövårds mångfald, Rättvisa, och inkluderingspris, och Golden är en mottagare av College of Natural Sciences pris för enastående prestation inom inkludering och excellens.


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com