• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är tillägg i problem med matematisk tillägg?

  Tillägg är nummer som används i ett tilläggsproblem, 2 + 3 \u003d 5. Två och 3 är tillägg, medan 5 är summan. Tilläggsproblem kan ha två eller flera tillägg, som kan vara ens- eller tvåsiffriga siffror. Tillägg kan vara positiva, som 5 eller negativa, till exempel -6.
  Betydelse av tillägg |

  Lärare använder tillägg för att lära grundläggande tillägg till små barn. Barn börjar med att lära sig grundläggande tilläggskompetenser för summor upp till 10, och när de väl är bekväma med det nummervärdet använder lärare tillägg för att införliva större antal uppsättningar från 20 till 100. Förståelse av tillägg och deras funktioner lär barnen grunderna i antal operationer och förbättrar matematiska resonemang och problemlösningsfärdigheter.
  Missing Addends

  Missing addends är exakt som namnet antyder, vilket betyder tillägg som saknas i den matematiska ekvationen. Ett uttalande som 4 + _ \u003d 8 innehåller ett känt tillägg, ett okänt eller saknat tillägg och summan. Syftet med att lära tillägg som detta är att introducera eleverna till grunderna i algebraisk matematik. Så om en student vet 5 + 6 \u003d 11 och han ser ett problem med uppgift om 5 + _ \u003d 12, kan han använda sin grundläggande kunskap om tillägg och deras summor för att börja lösa problemet. Detta är en användbar färdighet för att lösa ordproblem.
  Tre eller fler tillägg.

  Tilläggsproblem kan ha mer än två tillägg. Problem som 8 + 2 + 3 \u003d 13 har tre tillägg som är lika med 13. Utöver problem som har tvåsiffriga siffror, som 22 + 82, måste eleverna föra ett nummer i hundratals kolumnen för att lösa problemet, vilket kräver tillägg av ännu ytterligare ett tillägg. Problem med tre eller fler tillägg lär eleverna det viktiga konceptet att gruppera siffror för att lösa problemet snabbt. Gruppering är också viktigt eftersom det hjälper eleverna att dela upp stora problem i mindre, hanterbara problem som minskar risken för matematiska fel. Övningar med tillägg.

  Först lär sig eleverna att identifiera tillägg och deras funktioner i tilläggsproblem. . Därefter börjar lärare med lätta tillägg eller de som räknas som räknar nummer, 1 till 10. Eleverna lär sig också dubbla tillägg: 5 + 5 \u003d 10 och 6 + 6 \u003d 12. Därifrån introducerar lärarna den övning som kallas dubbel plus en, en process som ber eleverna ta en dubbel tillägg, 4 + 4, och lägga till 1 till problemet för att bestämma lösningen. De flesta studenter säger 4 + 4 \u003d 8, så om du lägger till 1 får du 9. Detta lär också grupperingsfärdigheter till eleverna. Lärare använder också denna grupperingskompetens för att lära eleverna om antalordning (dvs 5 + 4 \u003d 9 och 4 + 5 \u003d 9), så eleverna inser att summan inte ändras trots orderdifferensen för tillägg, en teknik som kallas omvänd ordning addends.
  Same Sum Addends

  En annan övning för att lära eleverna om addends kallas samma summa addends. Lärarna ber eleverna lista alla tillägg som motsvarar en viss summa. Till exempel ber läraren om alla tillägg som är lika 15. Eleverna svarar med en lista som läser 1 + 14, 2 + 13, 3 + 12, 4 + 11, 5 + 10 och så vidare tills alla tillägg som är lika 15 ingår. Denna färdighet förstärker omvänd ordning och problemlösning för saknade tillägg.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com