• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda grafer i matematik?

  Lärare i grundskolan, gymnasiet och gymnasiet använder ofta grafer som en del av deras matematikplan. Grafer hjälper eleverna att organisera och analysera information i välstrukturerade format, vilket gör det lättare att tolka data. Visuella elever svarar särskilt bra på grafer och förstår ofta informationen bättre utan textsidor. Grafer har en nackdel - eleverna kan hoppa till slutsatser utan att noggrant analysera begränsningarna och parametrarna. Eleverna kan också lita på graffräknare, utan att kunna lösa ekvationer eller göra graferingarna själva.
  Fördel: Förklara matematiska relationer.

  Linjediagram ger ett enkelt, visuellt sätt för studenter i alla åldrar att tolka data och dra slutsatser om matematiska relationer, såsom jämlikhet, ojämlikhet, mer än, mindre än och gruppering. Eleverna lär sig också att grafer har gränser - många visar inte all data och de förklarar inte alternativa alternativ. Studenter som lär sig att grafa ekvationer är ofta väl förberedda för kurser i matematik, statistik, teknik och naturvetenskap. Överst: Visuellt tilltalande

  Visuella grafer ger ledtrådar som ord och ekvationer inte gör. Det kan till exempel ta studenter på gymnasiet eller gymnasiet flera minuter att läsa, smälta, tolka och kartlägga ett ordproblem. Med en piktogram eller cirkeldiagram kan eleverna snabbt dra slutsatser. Grafer visar trender, luckor och kluster och jämför flera datauppsättningar på en gång, ofta med stora uppsättningar av data. De gör det enkelt för både forskare och studenter att formulera hypoteser och dra slutsatser.
  Nackdel: Felaktig tolkning av data.

  Vissa elever hoppar till slutsatser och tolkar grafer felaktigt, vilket resulterar i felaktiga svar på tillämpade matematiska problem. De kan ignorera viktig information, rusa igenom probleminformation, misslyckas med att läsa instruktioner, behandla irrelevanta data som viktiga och glömma att lita på förkunskaper. Grafer, till exempel linjediagram och stapeldiagram, är utformade för att fungera tillsammans med andra informationskällor, till exempel text, så att elever som fokuserar enbart på grafer ofta missuppfattar data.
  Nackdel: Känslighet -

  Studenter som förlita sig bara på teknikgenererade matematikdiagram för klassrumsinlärning, till exempel de som framställs av grafiska kalkylatorer och datorprogram, kan bli självhälsande. Datoriserade grafer minskar ofta mängden arbete som måste göras - vilket kan vara en fördel vid tidsinställda tester - men de stör också inlärningsprocessen. Studenter kanske inte helt utvecklar sina egna grafiska färdigheter, vilket potentiellt kan leda till problem när batterier dör eller datorprogram går i höjdled.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com