• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad kallas kluster av cellorgan?

  Kluster av cellkroppar har olika namn, beroende på om de är i kroppen. Vissa finns i centrala nervsystemet, medan andra förekommer i det perifera nervsystemet. För att identifiera kluster av cellkroppar måste du avgöra var de hör hemma.

  Central nervsystemet

  Centralnervsystemet utgör det mesta av det mänskliga nervsystemet. Centralnervsystemet är ansvarigt för att ta emot inmatning från och koordinera rörelserna i alla delar av kroppen. I detta system kallas kluster av cellkroppar kärnor.

  Det perifera nervsystemet är ansvarigt för att ansluta centrala nervsystemet till kroppens extremiteter. I detta system kallas kluster av cellkroppar ganglier.

  Kärnor

  Kärnor är de vanligaste arrangemangen för neuroner i kroppen. Till exempel består hjärnans strukturer som kallas thalamus och hypotalamus helt av kärnor. Dessa kluster av cellkroppar utgör det mesta av den "gråa substansen" i hjärnan.

  Ganglia

  Ganglia stränger samman för att bilda en "plexus". Ganglia är vägarna för signaler mellan neuroner i centrala nervsystemet, eller kärnor och andra delar av kroppen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com