• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är osmotisk lysis?

  Osmotisk lys är bristningen av en cell på grund av överflöd av vätska. Cellens membran är inte tillräckligt stor för att rymma överskottsvätskan, vilket leder till att membranet bryts upp eller lyser. Att upprätthålla en osmotisk balans är en mycket grundläggande men mycket viktig funktion av cellmembranet. De flesta av de saker som cellerna gör beror på flödet av vissa joner till och ut ur cellen.

  Cellstruktur

  Celler är den grundläggande funktionella enheten i kroppen. Alla vävnader är tillverkade av dem, varför alla vävnadsfunktioner är beroende av dem. Celler innehåller en kärna som håller DNA. Denna kärna är omgiven av en cytoplasma med flytande samtal. Cytoplasman är en vätska och innehåller ofta upplösta proteiner och sockerarter. Det innehåller också cellens mitokondrier som ger cellen den energi som behövs för att fungera. Det finns också andra viktiga strukturer i cytoplasman. Allt detta ingår i cellens membran.

  Cellmembran

  Membranet i cellen är ett "fosfolipid-dubbellager". Som namnet indikerar består membranet av två lager av molekyler som kallas fosfolipider. Formen av en fosfolipid liknar formen av en tadpole, varvid huvudet är den del av molekylen som håller en fosforgrupp som kan interagera med vatten och svansen är en fettsyrakedja som inte kan interagera med vatten.

  Fosfolipiderna i cellmembranet sträcker sig svans mot svansen så att både den yttre ytan och det inre av cellen är fodrade med huvuden. Intra-membranutrymmet innehåller alla fettsyrahaler. Cellmembran är "selektivt permeabel", vilket innebär att vissa ämnen kan flytta in och ut ur cellen medan andra inte kan. Stora proteiner och laddade partiklar eller joner kräver vanligtvis hjälp av en membranbunden proteinkanal eller jonpump för att passera.

  Lösningar

  För att förstå osmos är det först nödvändigt att förstå vad en lösning är gjord av. Till exempel, om en matsked salt blandas i en kopp vatten, kommer saltet att lösa upp och bilda en saltvattenlösning. Det som löses upp i lösningen är lösningsmedlet (salt i det här fallet) medan "stuff" som löses är lösningsmedlet (vatten i det här fallet). Kroppen av levande varelser är fulla av lösningar med ett vattenbaserat lösningsmedel. Solubstanserna är sockerarter, proteiner och salter.

  Osmos

  Osmos hänvisar till vattenförflyttning från ett område med låg koncentration av solvätskan till ett område med hög koncentration av koncentrationen i syfte att utjämna skillnaden . Om en cell innehåller en hög koncentration av sockerarter och proteiner i sin cytoplasma i förhållande till den extracellulära vätskan, kommer osmos att uppstå. Det vill säga, vattenmolekyler från extracellulär vätska kommer att flytta in i cellen för att späda lösningsmedelskoncentrationen i cytoplasman. Men cellemembranet kanske inte kan hålla hela den extra volymen från det inkommande vattnet. När detta händer spränger membranet. Bristningen av ett cellmembran kallas "lysis".

  Bränsle

  Det är viktigt att notera att osmos fungerar både inuti cellen och ut. Om den extracellulära vätskan har en överdriven mängd salter och sockerarter i den i förhållande till cellens cytoplasma, kommer således vatten att flytta från cytoplasman till den extracellulära vätskan för att utjämna solutkoncentrationen. Resultatet är en cell som har förlorat volymen, som en ballong som har förlorat luft. Cellen kommer att krympa upp, en process som kallas "crenation"

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com