• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är sekvensen av baser på den kompletterande DNA-strängen?

  Deoxiribonukleinsyra, mer allmänt känd som DNA, har två strängar sammanfogade i en dubbel-helixstruktur. Inom den här dubbelhelixen är blåttrycket för en hel organism, vare sig det är en enda cell eller en människa. I DNA är varje strängs sekvens av baser ett komplement till sin partnersträngs sekvens.

  Kemikalier

  För alla komplexiteter av DNA finns allt om genetiska data inom fyra olika kemikalier: adenin ( A), cytosin (C), guanin (G), tymin (T). Kallas även "nukleotider", dessa monomerer består av en sockermolekyl, en fosfatgrupp och en kvävebas hållen ihop av kovalenta bindningar.

  I de långa DNA-strängarna kemikalier grupperas i olika sekvenser som kallas gener. Dessa individuella subenheter av DNA-strängen kommer att diktera de fysiologiska egenskaperna hos organismen för vilken DNA är ett blått tryck. Varje gen har en unik sekvens och ett antal nukleotider.

  Komplementära stammar

  Den dubbla helixen av DNA fungerar så att nukleotiderna i varje DNA-sträng inte är exakt samma: de är komplementära strängar med komplementära nukleotidbaser. Det vill säga, varje nukleotid matchas alltid med en annan, specifik nukleotid på motsatt sträng. Specifikt kompletteras adenin (A) med tymin (T) på den motsatta strängen och cytosin (C) kommer alltid att kompletteras med guanin (G) på den motsatta strängen.

  Mitos

  Detta system med kompletterande baser är en viktig del av cell mitos, där en cell delar upp i två. En del av denna process involverar cellens DNA, lagrat i kärnan, som unraveling från en dubbel helix i två separata strängar av nukleotider. Dessa två separata strängar använder sedan fria nukleotider från kärnan för att rekonstruera den saknade stammen: varje nukleotid på den befintliga strängen matchar dess komplementnukleotid. Enzymer stränger sedan dessa komplementära nukleotider i en ny DNA-sträng. Resultatet är att varje sträng som unraveled från en enda dubbelhelikix är nu en komplett dubbelhelikixstruktur.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com