• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur man får en tRNA-sekvens från en DNA-sekvens
  Processen att producera protein från en DNA-deoxiribonukleinsyra-sekvens innefattar två huvudsteg: transkription och translation. Under transkription skapas en messenger-ribonukleinsyra eller mRNA från DNA-mallen. Detta mRNA kombinerar med ett ribosomalt RNA, känt som rRNA, och överför RNA, eller tRNA, komplex för att översätta mRNA-koden till en aminosyrasekvens, ett protein. DNA består av en sekvens av nukleotidbaser. De fyra baserna är adenin, tymin, guanin och cytosin. Sekvensen i vilken dessa baser inträffar på en DNA-sträng, kodar slutligen för framställning av vissa proteiner. Efter att cellen producerat proteinerna kan de användas strukturellt eller i olika metaboliska processer.

  Skapa ett mRNA-transkript av DNA-sekvensen. Varje bas i DNA matchar en annan bas. Bilder av DNA visar vanligtvis det i en dubbelhelix, med baserna på en sträng som förbinder via bindningar till de komplementära baserna på den motsatta strängen. Komplementära baser är: adenin (A) och tymin (T), och cytosin (C) och guanin (G). Så om en DNA-streng läser A-C-G-C-T-A är den komplementära strängen T-G-C-G-A-T. Du kan hitta sekvensen av mRNA-transkriptet på samma sätt genom att använda komplementen av baserna som visas i DNA-sekvensen. RNA innehåller emellertid inte bastymen (T); Istället ersätts denna bas med uracil (U). När du kommer över en adenin (A) i DNA-sekvensen, matcha den med en uracil (U).

  Om DNA-sekvensen är AATCGCTTACGA, är mRNA-sekvensen UUAGCGAAUGCU.

  Skapa en tRNA-antikodonsekvens från mRNA-transkriptet. Varje tRNA har en uppsättning av tre baser på den känd som ett anti-kodon. Anti-kodon matchar komplementära baser i mRNA-sekvensen. För att bestämma den övergripande antikodonsekvensen som kommer att matcha en sträng av mRNA, genomsättas RNA-sekvensen enkelt igen; med andra ord, skriv ut de kompletterande baserna. Med användning av den tidigare noterade mRNA-sekvensen är tRNA-antikodonsekvensen A-A-T-C-G-C-U-U-A-C-G-A.

  Bryt tRNA-sekvensen du hittade i trebasbaserade uppsättningar. Eftersom anti-kodoner består av tre baser i taget, är ett bättre sätt att skriva anticodonsekvensen AATCGC -UUACGA AAT-CGC-UUA-CGA.

  TL; DR (För länge, Didn 't Read)

  Du kan hitta antikodonsekvensen ännu snabbare genom att helt enkelt skriva DNA-sekvensen med U för uracil istället för T för tymin. Dela sedan sekvensen i de tre basiska antikodonerna.

  Du kan använda antikodonsekvensen för att matcha proteinerna som tillsätts av varje tRNA under översättning, vilket skapar en aminosyrasekvens. Bekräfta dock att referensdiagrammet för aminosyror du använder är för anti-kodoner, (se Resurser). Många aminosyrasekvenseringsscheman anger helt enkelt de matchande mRNA-kodonerna i stället för tRNA-antikodoner, så att du kan hoppa över steget att bestämma antikodonsekvensen.

  TRNA-molekylens sekvens är helt enkelt en RNA-transkription av DNA-sekvensen användes för att skapa den.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com