• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Biologi Science Fair Projects

  Biologi, studier av levande saker, är ett brett och lockande område där studenter på alla nivåer kan skapa originala, spännande och lärorika vetenskapliga rättvisa projekt. Utveckling, botanik, zoologi, taxonomi och en mängd andra sammankopplade discipliner erbjuder rika möjligheter för barn från grundskolan genom gymnasiet att engagera sina kamrater i biologiska ämnen och vidareutveckla sin egen inlärning, kanske som en del av en resa till att bli forskare själva.

  Trädtyper och identifiering

  De flesta unga barn är medvetna om att inte alla träd runt dem ser lika ut och inte bara för att de är olika storlekar. Varför ändrar vissa träd färger? Varför har några nålar snarare än löv? Vad är tallkottar, och vad gör de? Grundskolans barn kan tackla grunderna genom att skapa en bildskärm som skiljer evergreens (barrträd) från lövträd (lövträd). Då kan de lägga till grundläggande fakta om var dessa träd lättast växer, vilka djur bor i eller i närheten av dem, och hur delarna av landet eller världen där de blomstra relaterar sig till deras form. Ungdomar som superlativ, inklusive ett foto av de högsta eller bredaste träd i världen, skulle gnälla intresse för ytterligare botanisk studie i klassrum.

  Bakteriella kolonier

  Bakterier finns överallt i våra liv. Några av dem är särskilt skadliga, medan andra är avgörande för vår dagliga existens. Ett mellersta skola biologi vetenskapliga mässa experiment som involverar växande av bakteriella kolonier ger en uppvisning av de imponerande reproduktionshastigheterna för mikrobiellt liv och framhäver också det faktum att bakterier finns nästan överallt finns andra livsformer. Eleverna kan enkelt odla bakteriekolonier i petriskålemedier. Därefter kan de komplettera dessa med informationskort angående cellens grundläggande struktur och funktion samt förklaringar till varför vissa bakterier är bra för människor (t.ex. arter som finns på huden och i tarmarna) när andra orsakar sjukdom och debilitet.

  Matwebben

  Ekologiska frågor har intensifierats som en allmän angelägenhet sedan den senare delen av 1900-talet. Att konstruera livsmedelsbanor (eller livsmedelskedjor, som de ofta kallas) för ett visst ekosystem kan lyfta fram den elegans och delikata naturen i samspelet mellan växter, olika djurarter och klimat i ett visst område eller område. Högskolan biologi vetenskapliga mässa studenter kan uppmuntras att skapa en grundläggande mat webb som hänför sig till vilda djur i staten eller allmän geografisk region där de går i skolan med information om den övergripande hälsan hos den primära arten som läggs till för att understryka den starka ömsesidigheten mellan till synes orelaterade varelser och flora för att upprätthålla ett visst ekosystems balans.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com