• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är de tre huvudskillnaderna mellan en växtcell och en djurcell?

  Växter och djur är både levande saker, vilket innebär att de båda innehåller celler. Cellerna av växter och djur delar några liknande egenskaper - de båda lagrar DNA - men det finns några grundläggande skillnader mellan dem. Dessa skillnader inkluderar struktur, proteinskapande kapacitet och differentieringskapacitet.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Växter och djurceller skiljer sig på flera sätt. Deras struktur är annorlunda. Växtceller kan skapa egna proteiner; djurceller förlita sig på kost för att ge 10 av de essentiella aminosyrorna. Nästan alla växtceller kan differentiera, eller förändra, till andra typer av celler i en växts kropp. Vid djur kan endast stamceller skilja sig.

  Strukturella skillnader

  Även om växt- och djurceller delar några vanliga strukturer, har de också flera viktiga strukturella skillnader. Växtceller har en cellvägg, vilket är ett styvt skyddande skikt som omger hela cellen. Djurceller har cellmembran, vilka är flexibla och permeabla. Som ett resultat kan yttre ämnen lättare absorberas i cellen.

  Växthusceller har vanligtvis inte cilia, som vissa djurceller gör. Cilia är håriga utsprång eller mikrotubuli som hjälper vissa typer av djurceller att röra sig runt. Eftersom växtceller vanligtvis finns kvar, behöver de inte ciliärer.

  Centrioler är cylinderformade strukturer som finns i djurceller. Dessa strukturer hjälper djurceller att dela ordentligt genom att organisera mikrotubuli under celldelning. Växtceller använder sina styva cellväggar för att organisera mikrotubuli under celldelning.

  Växtceller innehåller små organeller - inre strukturer - kända som plastider, vilka djurceller saknar. Plastider innehåller pigment eller mat som växter använder för att skapa energi. Kloroplaster är exempelvis plastider som innehåller klorofyll. Växter använder klorofyll under fotosyntesen, processen genom vilken de omvandlar solljus till användbar energi.

  Proteinskapande förmågor

  Proteiner är molekyler som celler använder för olika ändamål. Vissa proteiner hjälper till att skicka signaler mellan celler. Andra hjälper till med cellulär rörelse. Proteiner är väsentliga för cellhälsa i både växter och djur, men växt- och djurceller producerar proteiner på olika sätt. Detta beror på att växt- och djurceller innehåller olika antal aminosyror, vilka är nödvändiga för att skapa proteiner.

  Det finns totalt 20 aminosyror som behövs för att skapa proteiner. Växtceller innehåller naturligtvis alla 20. Men djurceller innehåller bara 10. De övriga 10 aminosyrorna måste förvärvas genom djurets diet. Det här är meningsfullt eftersom växter endast har tre källor till näringsämnen - vatten, mark och solljus - medan djur tenderar att vara mobila och har tillgång till ett varierat utbud av näringsämnen.

  Differentieringsegenskaper

  Även om du har inte hört termen "celldifferentiering", du vet säkert vad det betyder. Mänskliga stamceller har varit i centrum för många nya nyheter beror på deras förmåga att skilja sig åt; de kan ändra form. Dessa typer av celler kan omvandlas till någon annan typ av cell i kroppen, vilket är en förvånansvärd förmåga med tanke på att de flesta djurceller inte kan differentiera.

  Men de flesta typer av växtceller kan skilja sig. Till exempel kan en cell på en växts hårda yttre skikt dela upp och byta till en inre cell med en annan funktion och något annorlunda struktur. Hos djur kan delande celler bara ersätta eller reparera sig själva. De kan inte byta till en annan typ av cell med en annan funktion.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com