• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Hur är bakterier och växtceller lika?

  Eftersom alla livsformer på jorden har en gemensam förfader, är de alla släkt. Följaktligen delar många livsformer vissa spännande likheter. Även om till exempel växter och bakterier är mycket olika, liknar de också på vissa sätt.
  Funktioner

  Den mest slående likheten mellan bakterier och växter är den genetiska kodens universalitet. Gener i DNA är som kodade recept, där varje triplett bokstäver anger en viss aminosyra. Med några få undantag anger samma tripletter samma aminosyror i bakterier och alla andra kända organismer. Med några få undantag använder alla kända organismer samma 20 aminosyror för att bilda proteiner. Även om aminosyror kan existera i "högerhänt" eller "vänsterhänt" -versioner, är aminosyrorna som används i proteiner alla "vänsterhänta." - Cell Walls |

  cellväggar, starka flexibla lager som omger sina cellmembran som hjälper till att motverka det osmotiska trycket så att cellen inte spricker när vattnet diffunderar i det. men de är tillverkade av olika material. Växtcellväggar är främst cellulosa, medan bakteriecellväggar bildas av peptidoglykaner.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com