• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  "Do Plant Cells Have Flagella?

  ", 3, [[

  Växtceller och djurceller liknar på många sätt, men också olika i andra. Växtceller kan fotosyntesa, till exempel medan djurceller inte kan. En av de viktiga skillnaderna mellan växt- och djurceller involverar strukturer som kallas flagella.
  Funktioner

  Flagella är svans- eller piskliknande strukturer som sticker ut från vissa djurceller. Det mest kända exemplet är förmodligen det exceptionellt långa flagellum som finns på spermier. Genom att surras fram och tillbaka driver flagellum cellen framåt och driver sin rörelse.
  Typer

  De flesta växtceller saknar flageller; de har inget behov av att röra sig och därför inget behov av detta framdrivningsmedel. Vissa växtarter producerar emellertid flagellerad spermier som kan simma genom vatten för att nå ägget. Följaktligen saknar växtceller vanligtvis flageller, även om växtspermceller är flagellerade.
  Överväganden

  Enligt en artikel från 2001 i tidskriften "Plant Physiology", tros förfäderna till moderna växter ha flagellerats. Växtceller förlorade förmågan att sätta samman flagella under deras utveckling.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com