• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man tolkar XRF-data

  Sofistikerad kemisk analysinstrument blir tillgänglig för fältarbete snabbt. Från och med 2011 finns röntgenfluorescensinstrument tillgängliga i bärbara modeller, liksom laboratoriebaserade enheter. Uppgifter som erhålls från dessa instrument är endast användbara om uppgifterna är tolkbara. XRF används ofta i geologisk analys, återvinning och miljöhinder. Grunderna i att tolka XRF-data innefattar övervägande av signaler som uppstår ur provet, instrumentartefakter och fysiska fenomen. Spektra av XRF-data gör att en användare kan tolka data kvalitativt och kvantitativt.

  Rita XRF-data i ett diagram över intensitet kontra energi. Detta gör det möjligt för användaren att utvärdera data och snabbt observera de största procentuella element som finns i provet. Varje element som ger en XRF-signal visas på en unik energinivå och är karakteristisk för det här elementet.

  Observera att du bara kommer att plotta intensiteter för linjer som ger K- och /eller L-linjer. Dessa linjer hänvisar till rörelsen av elektroner mellan orbitaler i atomen. Organiska prover kommer inte att uppvisa några linjer eftersom de givna energierna är för låga för överföring via luft. Låga atomnummerelement uppvisar endast K-linjer eftersom energin hos L-linjerna också är för låga för att detektera. Höga atomnummerelement uppvisar endast L-linjer eftersom energin hos K-linjerna är för höga för detektering av den begränsade kraften hos handhållna enheter. Alla andra element kan ge svar på både K och L-linjer.

  Mäta förhållandet mellan K (alfa) och K (beta) linjer för element för att bekräfta att de är i ett förhållande 5 till 1. Detta förhållande kan variera något men är typiskt för de flesta element. Separationen av toppar inom K- eller L-linjer är vanligtvis i storleksordningen några få keV. För L (alfa) och L (beta) linjer är förhållandet mellan 1 och 1.

  Använd din kunskap om provet och spektra för att bestämma om det finns överlappning av spektra från liknande element. Spektra av två element som ger svar i samma energiområde kan överlappa varandra eller modifiera intensitetskurvan i den regionen.

  Tänk på upplösningen av din fältanalysator. Instrumentet med lägre upplösning kan inte lösa två närliggande element i det periodiska tabellen. Skillnaderna mellan energinivåerna i dessa två element kan suddas ihop med instrument med låg upplösning.

  Eliminera signaler som är instrumentartefakter från spektra. Dessa signaler avser signaler som härrör från artefakter inom instrumentkonstruktionen eller kan bero på konstruktionen av det specifika instrumentet. Spridningseffekter av provet genererar generellt mycket breda toppar i ett spektrum. Dessa är typiska för lågdensitetsprover.

  Hitta och ta bort från hänsyn till eventuella fall av Rayleigh-toppar. Dessa är en lågintensiv grupp toppar som ofta förekommer i täta prover. Oftast visas dessa toppar på ett visst instrument för alla prover.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com