• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Typer av sjöar

  Seawalls skyddar kustområden, i synnerhet de nära mänskliga livsmiljöer, från tunga hav. De kan vara oerhört effektiva; i Pondicherry, i östra Indien, motverkades de sjöar som byggdes på 1700-talet av koloniala franska ingenjörer den katastrofala kraften i jordbävningen från Indiska oceanen 2004 och den resulterande tsunaminen. Medan staden drabbades tragiskt och upplevde vissa dödsfall, inträffade de registrerade dödsfallen i områden utanför skyddet av havsytan.

  Bågda havsängar

  Böjda havsytor speglar vågens form när den rör sig mot landa. Den svepande designen släpper ut vågens inverkan genom att böja den uppåt, bort från botten av strukturen. Dessa väggar är vanligtvis gjorda av hällbetong och är avsedda att minska skur - avlägsnande av sediment från en struktur som försvagar den - vid mitten av väggen.

  Gravity Seawalls

  Seawalls som bygger på tunga material för att ge dem stabilitet är kända som gravitetssjöar. Gravity seawalls är byggda i områden där stark jord går upp till kusten; Seawall är förankrad, med denna starka jord som grund. Dessa väggar är mottagliga för att klippa runt basen, en process där inre komponenter i en struktur rör sig över varandra som ett svar på stress. Gravity SeaWalls har vanligtvis extra förstärkning runt basen för att motverka skjuvning.

  Stålplattor Seawalls

  Stålplåt, förankrade och förankrade djupt i marken, används ofta som havsytor i områden som är mindre intensivt slagna vid havet. Stålplattens sjöar förankras vanligen både i marken under dem och till en jordbana eller bluff bakom dem. Vikten av denna jord verkar som en förstärkning mot väggen; vatten som behålls i denna jordbana kan dräneras genom öppningar i väggen.

  Betongblock och stenmurar

  Väggar som är konstruerade av betongblock och stenar monterade på en mangjort sluttning är i allmänhet billigare operationer än andra typer av havsytor, men de håller inte så länge. En hög av sten och sten är konstruerad, och tunga stenar av betong eller sten förankras i position. Längden formar vågens kraft genom att styra upp en mild lutning, medan de oregelbundna stenarna med gap mellan dem absorberar kraften genom att dela huvudvågen i massor av mindre kanaler.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com