• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar alkalinitet som koncentration av CaCO3

  Rent vatten finns inte i naturen. Även i konstgjorda miljöer räcker inte vattnets renhet mycket förbi öppningen av flaskan. Vatten löser upp fler ämnen än någon annan känd vätska. Faktum är att de flesta tycker att "rent" vatten smakar konstigt. Livet beror på vattnets förmåga att lösa upp många ämnen, och vattens upplösta kemikalier avgör några av de kritiska fysiska förhållandena i ekosystem. Två viktiga och sammanhängande vattenrelaterade förhållanden är surhet och alkalinitet.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Använd denna ekvation för att beräkna alkaliniteten i termer av CaCO 3: Alk (mg /L CaCO 3) \u003d Alk (meq /L) x (1 mmol CaCO 3 ÷ 2 kvm) x (100,087 mg CaCO 3 ÷ 1 mmol CaCO 3) \u003d (50044xBxC axCF) ÷ V s. De variabler som används är volymen syra (B) som används i titreringen, koncentrationen av syran (C ), volymen vatten i provet (V Betydelsen av alkalinitet

  Alkalinitet avgör hur vatten motstår förändringar i pH, i synnerhet motståndet mot att bli surt. Högre alkalinitet betyder högre resistens mot pH-förändringar. Förändringar i pH kan vara förödande för ekosystemet. Många växter och vattenlevande djur kräver ett mycket smalt pH-område för att överleva. Ännu mindre pH-känsliga djur lider om förändringar i pH påverkar livsmedelskedjan. Förutom det naturliga ekosystemet påverkar alkalinitet avloppsvattensystemen och vattenens lämplighet för bevattning. Alkalinity, även kallad vattenhårdhet, påverkar hushållsvattensystemen genom att bygga mineralavlagringar i rör och kokkärl samt öka mängden tvål som människor använder genom att hämma skum.
  Alkalinity-enheter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com