• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är CO2-densiteten?

  Koldioxid, även känd som CO2, finns i atmosfären i en koncentration av 0,033 procent. De kemiska reaktionerna som producerar CO2 inkluderar djurens andning och förbränningen av kolväten. Koldioxid uppvisar normalt inte ett flytande tillstånd; den omvandlas direkt från fast form till gas i en process som forskare kallar ”sublimering.”
  Density

  Density representerar det numeriska förhållandet mellan ett ämnes massa och volymen utrymme det upptar. Forskare uttrycker normalt densitet i enheter av gram per milliliter (g /ml) eller gram per kubikcentimeter (g /cc).
  Gasformig CO2

  Under "standard" -förhållanden på 0 grader Celsius och 1 atmosfär av tryck, koldioxid uppvisar en densitet av 0,001977 g /ml. Detta värde är något högre än luftens - 0,001239 g /ml - under samma förhållanden.
  Fast CO2

  Det fasta tillståndet av CO2, vanligtvis kallat ”torr is”, uppvisar en densitet av 1,56 g /ml under standardförhållanden. Som jämförelse är densiteten för flytande vatten cirka 1,00 g /ml, vilket indikerar att torr is sjunker när den placeras i vatten.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com