• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Effekterna av temperatur på pH i vatten

  pH-skalan mäter hur surt eller alkaliskt något är. Rent eller destillerat vatten, ett neutralt ämne, har ett pH på 7. Men om du ökar vattnets temperatur sjunker dess pH-nivå. Förändringen är dock så liten att det är osannolikt att det upptäcks med pH-testremsor.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  pH-nivån i rent vatten sjunker som temperaturen ökar och stiger när temperaturen sjunker, även om dessa förändringar är för små för att plockas upp med grundläggande pH-testmetoder.
  pH-skalan

  Du kanske är van att tänka på pH-skalan helt enkelt i termer av hur sur eller alkalisk en lösning är; ett pH mindre än 7 betyder surt och ett pH som är högre än 7 betyder alkaliskt. Men det är också ett mått på vätejonkoncentrationen i en lösning. En lösning med en högre koncentration av vätejoner har ett lägre pH än en med en lägre koncentration av vätejoner. En skillnad på ett pH (dvs från pH 5 till pH 6) är en tiofaldig skillnad i vätejonkoncentration.
  Le Châteliers princip

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com