• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vilka element är kovalenta?

  Kovalenta bindningar är kemiska bindningar där två eller flera element sammanfogas genom att dela elektroner, snarare än att överföra elektroner, som är fallet med joniska bindningar. Dessa bindningar tenderar att uppstå med icke-metala element i det periodiska systemet. Vatten är ett välkänt ämne som består av väte och syre kopplat till kovalenta bindningar. Dessa element anses vara kovalenta. Andra faktorer som kan bilda kovalenta bindningar inkluderar kväve, kol och fluor. Det finns 18 icke-metaller och mer än 80 metaller i den periodiska tabellen. Även om gruppen av icke-metaller omfattar element som uppvisar en mängd olika egenskaper, har dessa element alla vissa saker gemensamt. Till exempel är icke-metaller sämre ledare för värme och elektricitet än metallelement. Icke-metaller är också mindre täta än metaller och har lägre smält- och kokpunkter. Det primära kännetecknet för icke-metaller som gör dem kovalenta är att de är mycket elektronegativa, vilket gör dem mer benägna att bilda kovalenta bindningar. Icke-metaller utgör också det mesta av vävnaden från levande organismer.
  Egenskaper för kovalenta bindningar

  Eftersom icke-metaller är mycket elektronegativa är de mer motvilliga att ge upp sina elektroner under bindningsprocessen. Mindre elektronegativa metallelement kommer lätt att ge upp sina elektroner under bindning för att skapa en stabil förening via jonbindning. Under jonbindning kommer många metaller att ge upp elektroner till icke-metaller. Baserat på oktetregeln, som säger att element vill ha antalet elektroner som den närmaste stabila ädelgasen, bildas föreningar mellan två högelektronegativa icke-metalliska element genom att dela de elektroner som ingen av elementen vill ge upp. Eftersom kovalenta bindningar vanligtvis bildas mellan två icke-metaller, uppvisar dessa föreningar många av samma egenskaper hos icke-metalliska element.
  Kovalenta element

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com