• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Typer av cykloner

  En cyklon beskriver ett vädersystem som kännetecknas av virvlande vindar runt ett lågtryckscenter; vindriktningen runt det låga är moturs på norra halvklotet, medurs på den södra halvklotet. Kommer i en mängd olika storlekar och inställningar orsakar cykloner några av de mest dramatiska och direkt våldsamma vädret på planeten, inklusive de tropiska cyklonerna kända som orkaner och tyfoner. Vetenskapen bakom cykloner hjälper dig att förstå varför, var och hur detta väderfenomen existerar.
  Tropical Cyclone

  National Weather Service definierar en tropisk cyklon som "ett roterande system av moln och åskväder som har sitt ursprung över tropiska eller sub-tropiska områden. " De viktigaste tropiska cyklonbassängerna inkluderar Nordatlanten (inklusive Karibien), östra Stilla havet, västra Stilla havet, Nordindiska oceanen, sydvästra Indiska oceanen, södra Stilla havet och australiensiska regionen. Vanligtvis utvecklas tropiska cykloner inom 5 och 30 grader av latitud, eftersom de kräver havsvatten på 80 grader Fahrenheit eller så att de bildas. Lindar trattar i en lågtrycksstörning, förångar varmt ytvatten och släpper energi när stigande luft kondenserar till moln.
  Orkaner, cykloner, tyfoner och tornadoer.

  Terminologin förknippad med tropiska cykloner kan vara förvirrande, eftersom människor kallar dessa farliga stormar med olika namn i olika delar av världen. I norra Atlanten och Karibien såväl som i nordöstra Stilla havet går de med "orkan." I nordvästra Stilla havet - det mest aktiva tropiska cyklonbassängen i världen - är de "tyfoner" medan de är i Indiska oceanen och söder I Stillahavsområdet är de helt enkelt "tropiska cykloner" eller "cykloner." Tornadoer - mycket mindre och mer lokaliserade än tropiska cykloner och kan generera ännu högre vindhastigheter - kallas ibland i allmänhet "cykloner", även om de är helt annorlunda stormar. Mesocyclones: Tornado-fabriker

  Särskilt starka åskväder som kallas supercell åskväder - som genererar överlägset de flesta av världens starkaste tornadon - uppvisar snurrande uppdateringar som kallas mesocykloner. Roterande "väggmoln" kan komma från mesocykloner och till slut bilda ett trattmoln, som, om det kommer i kontakt med marken, blir en tornado. USA upplever ungefär 1 700 mesocykloner per år, med ungefär 50 procent av dessa förvandlas till tornadon.
  Midlatitude eller Extratropical Cyclones |

  Orkaner och tyfoner kan vara bättre kända för lekfolk, men de cykloniska stormarna som utvecklas längs de främre gränserna i mellanlängderna - kallade ”extratropiska cykloner” eller ”midlatitude-cykloner” - är lika betydande. Dessa cykloner - som, till skillnad från deras tropiska motsvarigheter, utvecklas där skarpa temperaturgradienter finns mellan angränsande luftmassor - kan vara mycket större än orkaner, även om deras vindar i allmänhet är svagare. Ett framträdande exempel på cyklonen i midlatitude är ”nor'easter” som ofta påverkar USA: s östkust, särskilt på vintern.
  Polar Lows, alias ”Arctic Hurricanes”

  Orkelliknande cykloner som kallas “polar lägger ”bildas ibland över arktiska och antarktiska hav, gnistrat av frigid luft som rör sig över något varmare havsvatten. På norra halvklotet kallar meteorologer ibland polära lågvägar "arktiska orkaner" eftersom både energikällan - värmeöverföring från vatten till luft och latent värme som frigörs genom molnkondensation - liksom deras spiralformade molnband liknar en tropisk cyklon. Polära lågheter bildas ofta snabbt, ibland på mindre än 24 timmar, och kan vara svåra att förutsäga.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com