• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Är hematit magnetisk?

  Hematit är den mineraliska formen av järnoxid. Mycket hematit är åtminstone svagt magnetisk, även om inte alla. Många mineraler och stenar som säljs som "magnetisk hematit" är i själva verket syntetiska.
  Misuppfattningar

  Hematit är strikt talat namnet på ett specifikt mineral. Naturlig hematit är en mineralisk form av järnoxid. Många av de stenar som säljs som hematit är inte alls hematit, men syntetiska stenar gjorda av ferrit och andra material. dock svag. I vanligt parlance kallas något vanligtvis magnetiskt bara om det har en stark, synlig magnetisk effekt. "This creates some confusion.", 3, [[Hematit kan tekniskt betraktas som magnetisk av forskare, men mycket av det är inte magnetiskt enligt den vanliga användningen av termen, enligt onlineresursen School for Champions.
  Typer

  eftersom hematit inkluderar naturlig hematit, hemalyke och hematin. Naturlig hematit är ibland svagt magnetisk, men drar inte till sig metaller eller andra hematiter. Hemalyke, hematin och liknande syntetiska stenar innehåller vanligtvis ingen riktig hematit, men kan poleras så att de liknar naturlig hematit och har ett starkt magnetfält.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com