• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  "10 Facts About Plate Tectonics

  ", 3, [[

  Teorin för plattaktonik är en allmänt accepterad vetenskaplig teori som har bred tillämpning. Plattaktonik förklarar hur berg bildades för miljontals år sedan och hur vulkaner och jordbävningar uppstår. Plattaktonik beskriver varför så många mineraler som utvinns vid eller under jordens yta tenderar att vara mycket koncentrerade i specifika områden. Plattaktonik bekräftar också vissa mönster av biologisk evolution som inträffade som ett resultat av kontinental drift.
  Definition

  Plattaktonik är teorin som förklarar rörelsen av jordens plattor och de processer som sker vid deras gränser.
  Plattor

  Plattor är olika storlekar (ungefär 60 mil tjocka) i jordskorpan och manteln (även kallad litosfären) som rör sig långsamt runt mantels asthenosfär och är främst ansvariga för jordens vulkaner och jordbävningar . Asthenosfären är en del av manteln som består av extremt het, plastliknande sten som delvis är smält.
  Divergent Plate Boundary

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com