• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man höjer fraktioner till högre villkor

  En fraktion är ett matematiskt värde som består av en täljare och en nämnare. Täljaren är värdet överst eller till vänster om fraktionen, och nämnaren finns på botten eller på högra sidan av fraktionen. Ibland måste du öka en fraktion till högre termer, till exempel när du subtraherar eller lägger till fraktioner med till skillnad från benämningar. När du ökar en bråkdel till högre villkor, ändrar du bara fraktionsformen och inte dess värde.

  Skriv ned bråkdelen. Till exempel kan du ha 5/7.

  Skriv en ny nämnare, som är en multipel av den ursprungliga nämnaren. Om du till exempel vill dubblera villkoren i exempelfraktionen skriver du 14 i nämnaren för den andra fraktionen (eftersom 7 gånger 2 är 14).

  Multiplicera täljaren för den ursprungliga fraktionen genom att den faktor som du brukade multiplicera nämnaren av den ursprungliga fraktionen. I det här exemplet multiplicerade du 7 med 2. Därmed multiplicerar du 5 med 2 för att få 10. Den nya fraktionen, som är ett uttryck för den ursprungliga fraktionen i högre termer, skulle vara 10/14.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com