• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man graderar exponentiella funktioner, ett enkelt sätt

  Graferna för exponentiella funktioner kan enkelt skisseras genom att använda tre punkter på X-axeln och tre punkter på Y-axeln. Punkterna på X-Axis är, X = -1, X = O och X = 1. För att bestämma punkterna på Y-Axis använder vi Exponent av basen för Exponential-funktionen. Om Exponentialens bas är numret "b", där b > 0 och b ≠ 1, så är punkterna på Y-axeln, som motsvarar respektive punkterna på X-axeln, y = b ^ x, var, x = -1 och x = 0 och x = 1.Koordinaterna för punkterna som grafen skulle passera är (-1,1 /b), (0,1) och (1, b). När du arbetar med dessa punkter kan du enkelt skissera graferna.

  Graferna för exponentiella funktioner kan enkelt skisseras genom att använda tre punkter på X-axeln och tre punkter på Y-Axis. De tre punkterna på X-axeln är; X = -1, X = 0 och X = 1.

  För att bestämma punkterna på Y-Axis använder vi Exponent för basen för exponentiell funktion. Låt oss exempelvis grafikera funktionen f (x) = 2 ^ x, där basen för denna funktion är 2 och exponenten är 'x'.

  När basens exponent motsvarar -1 , då Y = 1/2, eftersom 2 ^ (- 1) = 1/2. När basens exponent är 0 är någon b till exponent 0 lika med 1, då Y = 1, eftersom 2 ^ 0 = 1. Om basens exponent är 1, då är y = 2, sedan 2 ^ 1 = 2. Koordinaterna för punkterna som denna graf skulle passera är (-1,1 /2), (0,1) och (1) , 2). Vänligen klicka på bilden för att få en bättre förståelse.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com