• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar en försäljningsutvecklingsprocent

  Näringslivet är mätningstrenderna en viktig del i planeringen för framtiden. För varje produkt måste du uppskatta den framtida efterfrågan på produkten, huruvida efterfrågan ökar eller minskar och hur mycket. Att veta försäljningsutvecklingsprocenten hjälper dig att göra dessa förutsägelser. För att hitta försäljningsutvecklingsprocenten måste du veta försäljningsbeloppen för basåret och det år som du vill beräkna procenten för. Försäljningstendensprocenten mäts i förhållande till basåret.

  Identifiera det basår du ska använda för dina beräkningar och försäljningen för det året. Till exempel kan du använda 2010 som basår.

  Dela nuvarande års försäljning med basårets försäljning. Om du till exempel gjorde 100 000 dollar i försäljningen år 2010, gjorde du $ 105 400 i $ 105 400, dividerar $ 105 400 med $ 100 000 för att få 1.054.

  Multiplicera det föregående resultatet med 100 för att konvertera från en decimal till en procent för att hitta Försäljningsutvecklingen procent. I detta exempel multiplicera 1.054 med 100 för att hitta försäljningsutvecklingsprocenten lika med 105,4 procent av basårets försäljning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com