• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Så här konverterar du en division till en Fraction

  Division är en matematisk process där du beräknar hur många gånger ett visst värde kommer att passa in i ett annat värde. Denna process är motsatsen till multiplikation. Det traditionella sättet att skriva delproblem är med en divisionskonsol. En annan metod för att skriva divisionsberäkningar är att använda fraktioner. I en fraktion uppdelas toppnumret eller täljaren med det undre numret eller nämnaren. Du kan behöva konvertera mellan traditionella och fraktionerade delningsformer i en gymnasium eller gymnasium.

  Skriv ner utdelningen. Detta är numret som visas under divisionens fäste. Detta kommer att vara täljaren i fraktionen.

  Rita en delningsfält under utdelningen eller till höger om utdelningen.

  Skriv delaren under delningsfältet eller till höger om fältet . Divisor är numret till vänster om divisionen. Detta kommer att vara nämnaren.

  Skriv ett likartat tecken, följt av kvoten om du måste tillhandahålla lösningen på problemet. Om du tittar på ett färdigt delningsproblem i traditionell form kommer kvoten att visas ovanpå delningsfästet. Om du till exempel har 50 divider med 5, kan du skriva detta som 50/5 = 10.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com