• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man bygger en procentuell graf

  En percentilgraf eller kumulativ frekvenskurva är ett visningsverktyg som används av statistiker för att visa framsteg i händelser i kategoriska data. Kategorin är också generellt progressiva. Om det kategoriska temat är t.ex. ålder, där varje kategori är ett visst åldersintervall, skulle de insamlade uppgifterna visa frekvensen av något som förekommer i varje åldersintervall.

  Beräkna och registrera den kumulativa frekvensen för var och en av kategorier i dina data. För varje kategori lägg till frekvensen av dess förekomst till summan av frekvenserna i varje föregående kategori.

  Dela de kumulativa frekvenserna för varje kategori med den totala frekvensen av hela uppsättningen data. Detta ger dig procentuell rangordning för varje kategori. Den totala frekvensen av dina data kan hittas genom att lägga till frekvenserna för varje kategori i dina data.

  Skriv de procentuella rangerna du beräknat från föregående steg. Axeln "x" kommer att vara de ursprungliga kategorierna från dina data, medan axeln "y" kommer att märkas med procentandelar.

  Rita en linje genom alla de plottade punkterna för att slutföra kurvan. Kurvan bör börja med percentilen i din första kategori och sluta med 100 procent vid din senaste kategori.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com