• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar en tillväxt Trend

  Tillväxttrender kvantifierar tillväxten under en viss tidsperiod. En tillväxt trend kan mätas över en viss tid, t.ex. en månad, år eller årtionde. Att bestämma tillväxten kan hjälpa dig att förutsäga framtida tillväxt. Om du till exempel vet att tillväxtutvecklingen för ett län har varit 4 procent under de senaste 10 åren, kan du använda den informationen för att planera för framtida behov för stadstjänster, till exempel polis eller skolor.

  Dra av storlek vid slutet av den angivna perioden från storleken vid början av den angivna perioden. Om du till exempel hitta tillväxtutvecklingen för en stad för året och staden hade en befolkning på 15 000 i början av året och 16 000 i slutet av året skulle du subtrahera 15 000 från 16 000 för att få 1.000.

  Dela ändringen i storlek med originalstorleken för att hitta tillväxtutvecklingen uttryckt som ett decimaltal. I det här exemplet skulle du dela 1 000 med 15 000 för att få 0,0667.

  Multiplicera föregående stegs resultat med 100 för att konvertera från en kurs till en procentandel. Avsluta detta exempel, du skulle multiplicera 0.0667 med 100 för att hitta tillväxten trend att vara 6,67 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com