• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar Hill Coefficient

  Hills ekvation beskriver hur en substans eller ligand binder till ett receptorprotein i närvaro av andra ligander. Detta kallas kooperativ bindning. Hill-koefficienten är ett numeriskt uttryck av fraktionen av en makromolekyl mättad av liganden; det uppskattar graden av samverkan i bindningsprocessen. En koefficient av 1 indikerar bindning är en oberoende process oberoende av närvaron av andra ligander. Koefficienter större än 1 indikerar en positiv benägenhet att binda, medan de mindre än 1 indikerar en negativ benägenhet.

  Använd följande ekvation för att bestämma Hill-koefficienten:

  θ = [L] ^ n /[L] ^ n + Kd

  där θ representerar andelen upptagna bindningsställen, L är koncentrationen av fria (obundna) ligander, n är Hill-koefficienten som representerar graden av kooperativitet och Kd är dissociationskonstant. Kd är lika med ligandkoncentrationen när halva bindningsställena är fyllda.

  Anta att L är konstant.

  Lös ekvationen för n.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com