• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man löser en exponentiell ekvation på en Ti-30X Calculator

  En exponentiell ekvation är en ekvation där en exponent i ekvationen innehåller en variabel. Om basen av exponentiell ekvation är lika, så är allt du behöver göra att ställa exponenterna lika med varandra och lösa sedan för variabeln. Men när ekvationsbaserna inte är desamma måste du använda logaritmer för att hitta lösningen. Den TI-30X vetenskapliga kalkylatorn är gjord speciellt för att lösa problem inom fysik, matte och teknik. En av de många funktionerna i räknaren är att lösa logaritmiska ekvationer för både bas 10 och naturliga loggar i basen e.

  Ange basen av termen på vänster sida av ekvationen och tryck sedan på "LOG". Skriv ner värdet. Till exempel, för ekvationen 3 ^ (2x + 1) = 15, ange "15" och sedan "LOG" till TI-30X.

  Ange basens term på höger sida av ekvationen då tryck på "LOG." Skriv ner värdet. Till exempel, för ekvationen 3 ^ (2x + 1) = 15, mata in "3" och sedan "LOG" till TI-30X.

  Ange värdet av loggen för den icke exponentiella termen i kalkylator, tryck "÷" och ange sedan värdet för loggboken för exponentiell term. Till exempel, för exponentiell ekvation 3 ^ (2x + 1) = 15 med logg (15) = 1,176 och logg (3) = 0,477, skriv "1,176", sedan "÷," sedan "0.477," då "=" in i TI-30X.

  Lös för x. Exempelvis blir ekvationen för den exponentiella ekvationen 3 ^ (2x + 1) = 15 med logg (15) /log (3) = 2,465: 2x + 1 = 2,465. Lös för x genom att ange "2.465," sedan "-" "sedan" 1, "då" Ã "då" 2, "sedan" = "in i TI-30X. Detta motsvarar ungefär x = 0,732.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com