• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar korrelation

  Korrelationskoefficienten, eller r, faller alltid mellan -1 och 1 och bedömer det linjära förhållandet mellan två uppsättningar datapunkter som x och y. Du kan beräkna korrelationskoefficienten genom att dividera provkorrigerad summa eller S, av kvadrater för (x gånger y) av kvadratroten av provkorrigerade summan av x2 gånger y2. I ekvationsform betyder detta: Sxy /[√ (Sxx * Syy)].

  Beräkning av provkorrigerad sum

  Du erhåller S genom att kvadrera summan av dina datapunkter, dela av antal totala datapunkter och sedan subtrahera detta värde från summan av de kvadrerade datapunkterna. Till exempel, med tanke på en uppsättning x-datapunkter: 3, 5, 7 och 9, skulle du beräkna Sxx-värdet genom att först kvadrera varje punkt och sedan lägga till dessa rutor, vilket resulterar i 164. Därefter subtrahera detta kvadrat från detta värde summan av dessa datapunkter dividerat med antalet datapunkter, eller (24 * 24) /4, vilket motsvarar 144. Detta resulterar i Sxx = 20. Med en uppsättning y-datapunkter: 2, 4, 6 och 10, skulle fortsätta på samma sätt för att beräkna Syy = 156 - [(22 * 22) /4], vilket är lika med 35 och Sxy = 158 - [(24 * 22) /4], vilket motsvarar 26.

  Slutlig korrelationskoefficientberäkning

  Du kan sedan ansluta de etablerade värdena för Sxx, Syy och Sxy till ekvationen Sxy /[√ (Sxx * Syy)]. Med hjälp av värdena ovan resulterar detta i 26 /[√ (20 * 35)], vilket är lika med 0,983. Eftersom detta värde ligger mycket nära 1, föreslår det ett starkt linjärt samband mellan dessa två datasatser.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com