• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur runda nummer i pengar

  Det finns två typer av avrundningstekniker som används vid avrundning av pengar. Den första är avrundning till närmaste dollar. Avrundning till närmaste dollar är vanligt att använda när du fyller i din avkastning varje år. Den andra avrundas till närmaste cent. Detta är vanligt när du har monetära beräkningar där beloppen inte kommer ut till exakt öre. När du rundar, kom ihåg om det är fem eller mer, rinner du upp. Något annat, du runda ner.

  Bestäm om du vill runda till närmaste dollar eller närmaste öre. Anta exempelvis att du har $ 175.439.

  Om du rundar $ 175.439 till närmaste öre, kolla på numret till höger om hela cent. I det här fallet är det numret 9. Om siffran är fem eller flera, öka centen med 1. Om siffran är fyra eller mindre, behåll centen samma. Eftersom 9 är mer än 5, blir vårt exempel på $ 175.44.

  Vid avrundning till närmaste dollar, runda det monetära beloppet när siffran till höger, omedelbart efter decimalpunkten, är fem eller mer. Håll det monetära beloppet samma om siffran efter decimalen är fyra eller mindre. I exemplet: $ 175.439 rinner ner till $ 175 eftersom 4 är mindre än 5.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com