• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar sänkningshastighet

  Minskningsgraden mäter en minskning i procent av det ursprungliga beloppet. Du kanske vill veta minskningsgraden för att ta reda på hur snabbt en befolkning krymper eller hur mycket pengar som går förlorad på en investering. För att beräkna minskningsgraden måste du veta det ursprungliga beloppet och det slutliga beloppet.

  Sök upp det ursprungliga beloppet och det slutliga beloppet för vad du beräknar minskningsgraden. Om du till exempel beräknar graden av minskning av en bakteriepopulation, skulle du behöva veta den ursprungliga mängden bakterier och den slutliga mängden bakterier.

  Subtrahera det ursprungliga beloppet från det slutliga beloppet för att bestämma mängden minskning. Om du till exempel började med 1 miljon bakterier och slutade med 900 000, skulle du subtrahera 900 000 från 1 miljon för att hitta en minskning på 100 000.

  Dela upp minskningen med det ursprungliga beloppet för att beräkna hastigheten på minskning uttryckt som decimal. I det här exemplet dela 100 000 med 1 miljon för att få 0,1.

  Multiplicera minskningsgraden med 100 för att konvertera från en decimal till en procentandel. I detta exempel multiplicera 0,1 med 100 för att finna att minskningen av bakterierna är 10 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com