• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procentandelen Transmittance

  I kemi indikerar procentuell transmittans den mängd ljus som passerar genom ett prov. Absorbans är den mängd ljus som provet absorberar. Högre absorption betyder i allmänhet lägre transmittans. Du kan mäta absorbansen genom att använda en spektrofotometer för att lysa ljus genom ett prov; Enheten visar absorbansvärdet som ett tal. Absorbans och procentuell transmittans relateras av följande ekvation: Absorbans = -log (procent av transmittans /100).

  Mäta eller ta reda på absorbansvärdet för ditt prov. Exempelvis visar spektrofotometern att provets absorbans är 0,532.

  Multiplicera absorbansen med -1 för att beräkna negativvärdet. I detta exempel är den negativa absorbansen 0,532 x (-1) = -0,532.

  Höj 10 till effekten av den negativa absorbansen. I detta exempel, 10 ^ (- 0,532) = 0,2938.

  Multiplicera resultatet från det sista steget med 100 för att beräkna procentuell transmittans. I detta exempel är procentuell transmittans 0,298 x 100 = 29,38 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com