• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar procentuell avvikelse

  Procentavvikelser mäter i vilken grad enskilda datapunkter i en statistik avviker från den genomsnittliga mätningen av den statistiken. För att beräkna procentuell avvikelse, bestäm först medelvärdet av data och den genomsnittliga avvikelsen för datapunkter från det medlet.

  Beräkna medelvärdet

  Beräkna medelvärdet eller medelvärdet av dina datapunkter. För att göra detta lägger du till värdena på alla datapunkter och delar sedan med antalet datapunkter. Säg att du har fyra meloner, med vikter på 2 pund, 5 pund, 6 pund och 7 pund. Hitta summan: 2 + 5 + 6 + 7 = 20, dividerar sedan med fyra, eftersom det finns fyra datapunkter: 20/4 = 5. Så din potatis har en medelvikt på 5 pund.

  Beräkna Genomsnittlig avvikelse

  Beräkna genomsnittsavvikelsen när du förstår medelvärdet av dina data. Genomsnittlig avvikelse mäter medelvärdet av dina datapunkter från medelvärdet.

  Beräkna först avståndet för varje datapunkt från medelvärdet: avståndet D av en datapunkt som motsvarar det absoluta värdet av data punktens värde, d, minus medelvärdet, m: D =

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com