• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik

  Om du grafikerar data med exponentiell tillväxt, t.ex. data som beskriver tillväxten av en bakteriekoloni, kan de typiska kartesiska axlarna leda till att du inte enkelt kan se trender, såsom ökningar och minskningar, på grafen. I dessa fall är grafik med halvljusaxlar till hjälp. När du väl har använt Excel för att skapa en uppsättning regelbundna axlar, är omvandling av axlarna till semi-logaritmiska axlar i Excel långt ifrån svårt.

  Skriv namnet på din oberoende variabel i början av kolumnen "A" i Excel. Om du till exempel graverar tid mot bakteriell tillväxt skriver du "Tid" längst upp i den första kolumnen. På samma sätt skriver du "Bakteriell tillväxt" överst i den andra kolumnen (kolumnen "B".

  Använd "Diagram" -verktyget för att skapa en graf som plottar den oberoende variabeln på x-axeln, mot den beroende variabeln på y-axeln.

  Bestäm vilken axel du vill göra logaritmisk: ett logaritmiskt diagram gör båda axlarna logaritmiska, medan ett halvlogg-diagram endast gör en av axlarna logaritmiska.

  Dubbelklicka på den axeln. Klicka på fliken "Skala" och markera sedan rutan som motsvarar "Logaritmisk skala". Din graf blir nu semi-logaritmisk.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com