• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vattendrag i lövskogen

  Lövskogen är en vanlig typ av ekosystem som finns i hela de tempererade områdena på jorden. Dessa biologiska områden kännetecknas av en årlig nederbörd på mer än 30 tum, en årstidsbyte och träd som tappar sina löv i både de tempererade områdena på norra och södra halvklotet. Vattendropparna som finns i skogen inkluderar sötvattenssyddar tillsammans med ett tillfälligt damm eller träsk.
  Sötvattenskällor

  Många sötvattenssyddar börjar som små källor som sipprar från marken. Inte bara är dessa små vattenuttag beroende av grundvattentabellen för deras årliga flöde, utan också skyddet av skogskärpet hjälper processen genom att avvisa sommarsolens intensiva värme och därmed minska förångningsgraden. I allmänhet uppstår sötvattensfjädrar när grundvatten lagras i underjordiska akviferer hittar det till jordens yta. Först som en bäck, sedan som en liten flod rinner vattnet nerför en kulle. Fjädrarnas flödeshastighet är beroende av typen av underjordisk berg, mängden vatten i akvifern och säsongsnedbörden.
  Skogsfloder

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com