• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Insekter som lever underjordiska

  Insekter utgör huvuddelen av jordens biomassa, med några uppskattningar så höga som 1 miljon namngivna arter och 100 miljoner fler som ännu inte har upptäckts. Många av dessa insekter tillbringar åtminstone en del av sina liv under jord. Humlar, till exempel, vilar underjordiskt under vintern, och många skalbaggarlarver lever under jord innan de omvandlas till sin vuxna form. Ytterligare andra, som myror och termiter, lever de flesta av sina liv under jord i sociala kolonier som bebor komplexa tunnelstrukturer.
  Myror och termiter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com