• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga spindlar

  När spindlar hålls som husdjur eller i labb är det viktigt att veta deras kön. Manliga spindlar behöver mer utrymme att ströva omkring, och kvinnliga spindlar tenderar att vara mer giftiga. Skillnaderna mellan manliga och kvinnliga spindlar (känd som sexuell dimorfism) beror på arten. Ibland är skillnaderna i manliga spindelegenskaper och kvinnliga spindelegenskaper uppenbara. I andra fall kan ett mikroskop krävas.
  Manliga spindlar är ofta ljusare i färg

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com